Systémy inteligentní elektroinstalace

Kromě běžné kompletní elektroinstalace jsme rovněž schopni nabídnout moderní programovatelné systémy - tzv. inteligentní elektroinstalaci od renomovaného výrobce NIKO a EATON.

Dle typu budovy a požadavků zákazníka lze použít systém využívající pro komunikaci

  • bezdrátovou spolehlivou RF technologii - EATON
  • komunikaci po sběrnicovém vedení – NIKO Home Control

Možnosti využití těchto systémů v jednotlivých oblastech elektroinstalace jsou popsány v samostatných oddílech.

Spousty dalších zajímavých informací naleznete rovněž přímo na stránkách výrobců systémů EATON a NIKO.

Tyto systémy lze použít i při rekonstrukcích stávajících elektroinstalací.

Výhody, které systémy moderní inteligentní elektroinstalace poskytují se přímo nabízejí při řešení elektroinstalací (včetně rekonstrukcí) v domech pro seniory, pro lidi s požadavkem na zvláštní péči, apod.

Bude mi potěšením Vám možnosti moderní inteligentní elektroinstalace předvést a vysvětlit na ukázkové instalaci.